VÅRE TJENESTER

Våre tjenester kan omfatte alt fra store totalentrepriser til mindre delprosjekter. Vi bemanner de største prosjekter med prosjektleder, prosjekteringsleder, arkitekter, rådgivere, byggledere, formenn og nødvendig antall utførende håndverkere, samt- under entreprenører.

Våre tjenester knyttet til totalentrepriser kan omfatte:

 • PROSJEKTERING
  Vi har et nettverk av ledende aktører innenfor alle typer prosjektering.
 • BYGGESAKSHÅNDTERING
  Vi har kunnskapen som kreves for å håndtere oppgavene og har lang erfaring i effektiv byggesakshåndtering.
 • PROSJEKTLEDELSE/BYGGELEDELSE
  Som prosjektleder ivaretar SBA AS prosjektets interesser. Prosjektleder er prosjektets øverste administrative leder overfor alle andre engasjerte aktører i prosjektet.
  Som prosjektleder rapporterer vi direkte til vår oppdragsgiver/byggherre.
  Våre byggeledere er våre representanter på byggeplassen og fungerer som bindeleddet mellom byggherreorganisasjonen og byggeplass.
  Oppgaven er å sikre at resultatet blir i henhold til de forutsetninger som er avtalt for prosjektet/kontrakten.
 • GJENNOMFØRING/UTFØRELSE
  Vi dekker alle fagområder og kan gjennomføre store og komplekse anlegg.
  Vi har etablert styringssystemer som sikrer en god og sikker gjennomføring.

Vi har lang erfaring i å utføre prosjekter, uten unødvendig sjenanse for den daglige- hotelldriften
Vi har en stor maskinpark, lagerhall med eget snekkerverksted.
Vi har gode avtaler med de største leverandører på byggevarer, vvs og elektro, som- sikrer oss, og våre oppdragsgivere best mulige innkjøp og kvalite