VÅR KOMPETANSE

SBA kan ivareta prosjekt fra A til Å. Vi har omfattende erfaring og kompetanse fra store totalentrepriser til mindre delprosjekt innen hotell, kontorbygg, leilighetskompleks og tilbygg. Vi bemanner prosjekter i forhold til omfang og kompleksitet med prosjektleder, prosjekteringsleder, arkitekter, rådgivere, byggledere, formenn og nødvendig antall utførende håndverkere, samt underentreprenører.

PROSJEKTERING/PLANLEGGING

SBA’s prosjektledere har omfattende kompetanse innen prosjektering og planlegging. I en innledende fase skjer dette gjerne i nær dialog med oppdragsgiver for å sikre at alle detaljer og nyanser ivaretas og planlegges for. Vi investerer mye tid i denne fasen da solid prosjektering er avgjørende for å trygge og styre selve gjennomføringen.

PROSJEKTLEDELSE/BYGGELEDELSE

Vi i SBA ivaretar byggherres interesser i alle ledd fra start til ferdigstillelse. Våre prosjektledere behersker naturligvis det rent byggetekniske og ingeniørfaglige. I tillegg er det å se og forstå den enkelte samarbeidspartner i prosjektet, sørge for et godt samspill og søke gode synergier for å sikre et best mulig resultat også noe vi får tilbakemeldinger på at vi mestrer godt.

GJENNOMFØRING

Vår klare ambisjon er at alle prosjekter skal gjennomføres innen vedtatte rammer for økonomi, kvalitet og tid. Ved bl.a. bruk av gode prosjektverktøy og gode endringsrutiner sikrer vi at fremdriften preges av høyest mulig presisjon og planmessighet. Dette kan vi også dokumentere at vi har god historie på, selv i de tilfellene hvor deler av hotellet eller bygget er i drift under byggeprosessen.

FERDIGSTILLING OG KVALITETSSIKRING

Både underveis, men også etter at bygget står klart, gjennomfører vi grundige inspeksjonsrunder sammen med byggherre. Dette for å sikre at alle elementer vi sammen planla for faktisk er realisert og i henhold til bestilling. Vi etterstreber en transparent og profesjonell holdning i alle ledd av samarbeidet med oppdragsgiver, ikke minst gjelder det i den viktige fasen før bygget overleveres.