VORES KOMPETENCER

SBA kan varetage projekter fra A til Z. Vi har omfattende erfaring og ekspertise fra store totalentrepriser til mindre opgaver inden for hoteller, kontorbygninger, lejlighedskomplekser og tilbygninger. Vi bemander projekter i forhold til omfang og kompleksitet med projektleder, designmanager, arkitekter, rådgivere, byggeledere, formænd og det nødvendige antal udøvende håndværkere samt underentreprenører.

PROJEKTERING / PLANLÆGNING

SBAs projektledere har en omfattende ekspertise inden for projektering og planlægning. I en indledende fase sker dette igennem en tæt dialog med bygherren for at sikre, at alle detaljer og nuancer varetages og nøje planlægges. Vi investerer meget tid i denne fase, da en grundig projektering er afgørende for at sikre og styre selve implementeringen.

PROJEKTLEDELSE / BYGGELEDELSE

Vi i SBA varetager bygherrens interesser i alle faser fra indledningsfasen til færdiggørelsen. Vores projektledere behersker naturligvis de rette byggetekniske og ingeniørfaglige kundskaber.

Derudover får vi tilbagemeldinger på, at vi er gode til at mestre det at se og forstå den enkelte samarbejdspartner i projektet, at skabe et godt samspil og en god synergi for as sikre det bedst mulige resultat.

IMPLEMENTERING

Vores klare ambition er, at alle projekter gennemføres inden for de aftalte rammer for økonomi, kvalitet og tid. Ved brug af gode projektværktøjer og gode forandringsrutiner sikrer vi, at fremdriften kendetegnes ved den højest mulige præcision og planlægning. Også her kan vi dokumentere, at vi har en god erfaring med dette, selv i de tilfælde hvor dele af hotellet eller bygningen er i drift under byggeprocessen.

UDFØRSEL OG KVALITETSSIKRING

Både under, men også efter at byggeprocessen er gennemført, foretager vi grundige inspektionsgennemgange med bygherren. Dette er for at sikre, at alle de elementer, vi sammen har planlagt, rent faktisk realiseres efter planen. Vi tilstræber en transperant og professionel holdning i alle aspekter af samarbejdet med vores klient, ikke mindst i den vigtige fase før byggeriet overleveres til bygherren.