SBA AS ble etablert i 1992 og har i mange år vært en tradisjonell og dyktig tømrerbedrift som har ivaretatt sin profesjon på en profesjonell og utviklende måte.

I de senere år har vi hatt en rivende utvikling så vel fagmessig som omsetningsmessig – dette har vært en bevisst satsning og kompetanseheving. I dag opererer vi hovedsakelig som totalentreprenør – innen virksomhetsområdet, bygging og rehabilitering av hoteller. Blant våre oppdragsgivere er mange av de største hotellkjedene. Vår virksomhet er hovedsakelig knyttet til hotellprosjekter i Norge, Sverige og Danmark.

Flere års erfaring som utførende entreprenør for de store hotelldrivere og hotelleiendoms besittere fører til at vi leverer besparende og smidig utførelse av alle typer prosjekter. Vi utnytter vår kompetanse, erfaring og systemer for en effektiv gjennomføring av prosjektet – innenfor avtalt tid og kostnad. Det trengs ikke alltid omfattende beskrivelser for å gjennomføre prosjekter. Vi vet hva en krevende og en høyst dynamisk byggherre forventer seg av kvaliteter.

SBA AS er opptatt av å fylle de 3 viktigste elementene innenfor samfunnsansvar:

 • Økonomisk verdiskapning
 • Sosialt ansvar
 • Miljøhensyn

Vi har en intern stab på 18 motiverte og dyktige medarbeidere som har vært hos oss i en årrekke. I tillegg har vi et stort nettverk av spesialister innenfor andre aktuelle fagområder. Vi bemanner prosjektene i nødvendig grad i forhold til omfang og fremdrift. Noen av våre største prosjekter har medført en total bemanning på rundt 150 arbeidere – dette krever stor kompetanse og erfaring, for å sikre en effektiv og god gjennomføring.

Noen av våre leveregler og målsettinger er:

 • SBA AS skal være en trygg og sikker arbeidsplass hvor bedriften og den enkelte har rett, plikt og ansvar til å bidra til et godt og inkluderende arbeidsliv.
 • SBA AS er kvalitet, trivsel og HMS.
 • SBA AS skal være en ledende bedrift på helse, miljø og sikkerhet.
 • SBA AS skal utvikle spisskompetanse innenfor sine kjerneområder.
 • SBA AS skal ivareta sine kunder, ansatte og eiere på en forretningsmessig og etisk korrekt måte.
 • SBA AS sine verdier er forankret i åpenhet, respekt og ansvar.

HMS

I SBA Entreprenør mener vi at

 • mennesket er den viktigste ressurs i bedriften, og at helsen er den avgjørende betydning for menneskets trivsel og effektivitet;
 • bedriften ved å vurdere helse, miljø og sikkerhet høyt, vil forebygge ulykker og helseskader og skape trivsel på arbeidsplassen;
 • helse miljø sikkerhet er lønnsomt;
 • uhell skjer ikke- de forårsakes;
 • alle skader kan unngås.