HMS

  • mennesket er den viktigste ressurs i bedriften, og at helsen er den avgjørende betydning for menneskets trivsel og effektivitet;
  • ved å arbeide systematisk med helse, miljø og sikkerhet ønsker vi å forebygge ulykker, helseskader og skape trivsel på arbeidsplassen;
  • helse miljø sikkerhet er lønnsomt;
  • uhell skjer ikke- de forårsakes;
  • alle skader kan unngås.