HMS

  • Människan är företagets viktigaste resurs. Hälsa, miljö och säkerhet är av helt avgörande betydelse för trivsel och effektivitet.
  • Genom att arbeta systematiskt med hälsa, miljö och säkerhet vill vi förebygga olyckor, hälsoskador och skapa välbefinnande på arbetsplatsen.
  • HMS är lönsamt
  • Olyckor sker inte – de förorsakas
  • Alla skador kan undvikas