Projekt

Scandic Winn, Sverige Renovering av 131 badrum och 117 hotellrum

Oppdragsgiver: Pandox & Scandic Hotels AB

År/ Period: 2015

Plats: Karlstad , Sverige