Projekt

Scandic Segevång Renovering av 63 baderum.

Oppdragsgiver: Pandox AB

År/ Period: 2014-2016

Plats: Malmö, Sverige

Prosjekt i 2020 : Renovering 63 badrum.