Projekt

Scandic Malmen Uppbyggnad av 4 hotellrum och badrum

Oppdragsgiver: Pandox AB

År/ Period: 2014

Plats: Stockholm, Sverige