Projekt

Comfort Hotel Børsparken Renovering av 200 badrum, fasadrenovering, byte av 300 fönster

Oppdragsgiver: Norgani Hotell Oslo (Pandox)

År/ Period: 01.2021-05.2021

Plats: Oslo, Norge