Prosjekt

Stokke Ungdomsskole Rehabilitering Utskifting av vinduer og yttervegger

Byggherre: Sandefjord Kommune

Årstall/ Tidsrom: 01.06.2020 – 01.05.2021

Sted: Stokke, Norway