Prosjekt

COMFORT HOLBERG HOTELL SBA AS har i forbindelse med totalrenovering av Comfort Hotel Holberg stått for oppgradering av 159 bad, 10 nyetablerte hotellrom, restaurant, lobby og lounge. Det har også blitt etablert nytt treningssenter og fellestoaletter har blitt oppgradert.

Byggherre: Norgani Hotell Bergen AS

Årstall/ Tidsrom: Oktober 2016-Juni2017

Enterprise: Totalentreprise

Sted: Bergen, Norge